Regulaminy

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego regulaminu!

1. Właścicielem i usługodawcą sklepu internetowego "Iwoline" o adresie elektronicznym sklep@uisa.pl jest firma : "Uzdrowisko Iwonicz" S.A., al. Torosiewicza 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój, KRS 0000108826, NIP 684 000 08 09.

2. Sklep internetowy oferuje produkty wytwarzne na bazie naturalnych surowców, soli jodobromowej iwonickiej i iwonickich wód termalnych, zaś umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a firmą "Uzdrowisko Iwonicz" S.A. w Iwoniczu-Zdroju. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składanie ofert (zamówień).

3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (www.iwoline.pl). Skladając zamówienie Klient zawiera z naszą firmą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym dla obsługi transakcji oraz działań marketingowych. Dokonując rejestracji w Sklepie Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez "Uzdrowisko Iwonicz" S.A. danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn.zm.) w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży.

4. Administratorem danych osobowych jest "Uzdrowisko Iwonicz" S.A.  al. Torosiewicza 2, 38-440 Iwonicz - Zdrój.

5. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim w jakiejkolwiek formie.

6. Poprzez złożenie zamówienia Klient akceptuje wszystkie warunki umowy i niniejszego regulaminu.

7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

8. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień nie będą realizowane.

9. W zamówieniu prosimy dodatkowo o podanie  adresu e-mail zamawiającego Klienta, numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego, pod którymi będzie możliwość potwierdzenia zamówienia i ewentualnego omówienia jego realizacji.

10. Sklep  zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia wzbudzającego wątpliwości bez podania przyczyn.

11. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie "Iwoline" podane są w złotych polskich oraz zawierają należny podatek VAT. Ceny te są wiążące obie strony w chwili przyjęcia zamówienia przez Sklep. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu towaru; odpowiednio paragon fiskalny lub faktura VAT. 

12. Na życzenie Klientów wystawiane są  faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT na zakupiony towar należy podać numer identyfikacji podatkowej NIP w formularzu zamówienia. Wysyłamy oryginał faktury wraz z zamówionym towarem.

13. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem przewoźnika tj. Poczty Polskiej S.A., firmy kurierskiej, Orlen Paczki, Paczkomatów InPost pod adres wskazany przez Klienta.

14. Koszty przesyłki i dostarczenia zamówionego towaru, którego wartość nie przekracza 250,00 zł ponosi Klient.

15. Przy zakupach, których wartość zamówionego towaru wynosi 250,00 zł lub więcej, koszt wysyłki na terenie Polski ponosi "Uzdrowisko Iwonicz" S.A. W przypadku płatności za pobraniem, doliczana jest opłata pobraniowa w wysokości 3,00 zł.

16. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych i zależy od wyboru rodzaju przesyłki oraz od tego, czy zamówiony towar jest aktualnie w magazynie. W przypadku gdyby nie było możliwości realizacji zamówienia w wyżej wymienionym terminie poinformujemy Zamawiającego o tym fakcie pod wskazany przez Niego numer telefonu lub adres e-mail.

17. W przypadku wysyłki towaru "za zaliczeniem pocztowym" zapłata za towar uiszczana jest przez Klienta gotówką spedytorowi lub na poczcie przy odbiorze przesyłki.

18. W przypadku zapłaty przelewem na nasze konto bankowe KBS Kraków Oddział Krosno 92 85910007 1400 0892 2222 0012 towar wysyłany jest natychmiast po wpłynięciu wpłaty na konto.

19. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

20. Formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik Poczty Polskiej S.A. lub kurier.

21. Jeśli zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane (paczka nie została wysłana) istnieje możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia. Należy wtedy skontaktować się na adres e-mail:   sklep@uisa.pl

22. W sprawach zwrotów i reklamacji prosimy o kontakt telefoniczny z Zakładem Produkcji Zdrojowej, tel.: 48 134308559;  fax.: 48 134250584. Reklamacje związane z dostawą rozpatrywane będą do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Warunkiem uznania reklamacji uszkodzonego towaru jest przedstawienie protokołu szkody spisanego przy odbiorze towaru przez przewoźnika i Klienta. Podstawą reklamacji jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

23. W przypadku reklamacji niezgodności towaru z umową, Klient może żądać wymiany towaru na towar zgodny z zamówieniem lub odstąpić od umowy. 

24. Składając zamówienie Klient zgadza się na otrzymywanie wiadomości email związanych z produktem oraz akceptuje regulamin Sklepu.

25. Za stan przesyłki - uszkodzenie towaru lub opakowania w czasie od wydania towaru do magazynu do czasu dostarczenia Klientowi - odpowiada przewoźnik.

26. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Klientowi służy prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania towaru, poprzez złożenie sprzedającemu stosownego oświadczenia na piśmie.

27. W przypadku, o którym mowa w punkcie 26, Klient obowiązany jest do odesłania na koszt własny zakupionych towarów w oryginalnych i nie naruszonych opakowaniach wraz z oryginałem dowodu zakupu ( paragon fiskalny lub faktura VAT).

28. Zwrot pieniędzy za zwrócone towary - z wyłączeniem zwrotu kosztów odesłania towaru -  nastąpi przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w terminie 14 (czternastu) dni  od daty otrzymania zwracanego towaru.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 13 430 85 59

+48 13 430 85 59

Masz pytania?
Zadzwoń!

Wysyłka zamówienia

Zamówienia wysyłamy
w dni robocze.

Darmowa dostawa

Po przekroczeniu
wartości zamówienia 250 zł

Zwroty

Możliwość zwrotu
do 14 dni